Waiting For The Flood (2018)

Water is als poëzie.
Nu eens hard en scherp, dan weer zacht en loom.

Twee jaar lang zwierf Werner Van Reck langs kusten doorheen heel Europa.
Soms waren ze ruig, soms rustig, soms alles daar tussenin.
Maar overal beroerde het wassende water haar onafscheidelijke aardse compagnon, het land.
Een perpetuum mobile van aantrekking en afstoting, een altijd met de kust flirtende waterlijn.

In Waiting For The Flood kijkt Van Reck met een gefascineerde blik naar het wateroppervlak.
Zijn beelden tonen de grilligheid van het water. Dat kan vredelievend zijn, humeurig, oneindig of soms angstig beklemmend.
Wanneer het water gegeseld wordt door de natuurelementen, lijkt het de hel.
Maar eens daarna verweesd achtergelaten, weerspiegelt het je eigen beeld.
Momenten van rauwe opwinding of ogenblikken van zelfreflectie: wie lang genoeg kijkt, ervaart de confrontatie.

Waiting For The Flood werd gefotografeerd met instant film. 
Het water dat altijd in beweging is, krijgt een poëtische kracht door de dromerige onscherpte en de vervaging van kleuren en contrasten, eigen aan het filmprocédé.


Water is similar to poetry.
Sometimes hard and sharp, then again soft and elegant.

For two years, Werner Van Reck roamed the European coasts.
Sometimes the coast was rough, then again calm or everything in between.
Still, washing water always touched its inseparable companion: land.
A perpetuum mobile of attraction and retraction, a flirtatious waterline.

In Waiting for the Flood, Werner examines with a fascinated look the surface of water.  His images show the whimsicality of water.
It is peaceful, then again moody, infinite or fearfully gripping. 
Water looks like hell when flogged by the elements of nature.
Just moments later, when it settles down, water reflects your image. 
Bursts of raw excitement or moments of self-reflection. 
He, who looks closely enough, experiences confrontation.

Waiting For The Flood was photographed with instant film.
Water in constant movement gets poetic powers thanks to the dreamy blur and the fading colors and contrasts, unique to this film process.